Χειρουργός Οφθαλμίατρος Αγνιάδης Ιωακείμ
 
Τηλέφωνο: 2102403403
 
Κινητό: 6946791668
 
 
 
 

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΩΧΡΑΣ ΚΗΛΙΔΑΣ

 
 
Ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας
 
 
 
 
Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια
 
Υπερτασική αμφιβληστροειδοπάθεια
 
Κεντρική ορώδης χοριοαμφιβληστροειδοπάθεια
 
Φλεβικές αποφράξεις αμφιβληστροειδούς
 
Αρτηριακές αποφράξεις αμφιβληστροειδούς
 
Αποκόλληση αμφιβληστροειδούς-αποκόλληση υαλοειδούς-ρωγμή αμφιβληστροειδούς
 
Επιαμφιβληστροειδική μεμβράνη
 
Ωπή ωχράς κηλίδας